Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Người ta bỏ ba quả bóng bàn cùng kính thước vào trong một hộp hình trụ có đáy bằng hình tròn lớn của quả bóng bàn và chiều cao bằng ba lần đường kính quả bóng bàn. Gọi V 1 , V 2 lần lượt là tổng thể tích của ba quả bóng bàn và thể tích khối trụ. Tỉ số là:

Người ta bỏ ba quả bóng bàn cùng kính thước vào trong một hộp hình trụ có đáy bằng hình tròn lớn của quả bóng bàn và chiều cao bằng ba lần đường kính quả bóng bàn. Gọi V1, V2  lần lượt là tổng thể tích của ba quả bóng bàn và thể tích khối trụ. Tỉ số V subscript 1 over V subscript 2 là:

  1. 3 over 2

  2. 2 over 3

  3. 3 over 4

  4. 4 over 5

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp đều S.ABC có cạnh bên bằng 2a hợp vớiđáy 1 góc 60°.Tỷ số là: ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG