Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nếu x = -1 là điểm cực tiểu của hàm số thì giá trị của m là:

Nếu x = -1 là điểm cực tiểu của hàm số f left parenthesis x right parenthesis equals negative x cubed plus left parenthesis 2 m minus 1 right parenthesis x squared minus left parenthesis m squared plus 8 right parenthesis x plus 2 thì giá trị của m là:

  1. - 9

  2. 1

  3. - 2

  4. 3

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vậy x = - 1 là điểm cực tiểu của hàm số khi và chỉ khi m = 1

Vậy x = - 1 là điểm cực tiểu của hàm số f left parenthesis x right parenthesis equals negative x cubed plus left parenthesis 2 m minus 1 right parenthesis x squared minus left parenthesis m squared plus 8 right parenthesis x plus 2 khi và chỉ khi

m = 1

1

Câu hỏi tương tự

Câu 4: Cho hàm số y = f( x ) có đồ thị như hình vẽ bên. Bất phương trình f ( e x ) < m (3 e x + 2019) có nghiệm x ∈ ( 0 ; 1 ) khi và chỉ khi

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG