Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nếu α + β + γ = 2 π ​ và co t α + co t γ = 2 co tβ thì tích số co t α . co t γ bằng:

Nếu  và  thì tích số  bằng: 

  1. 2

  2. 3

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D. 3

ĐÁP ÁN D. 3

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f ( x ) = { − x 2 + x + 3 khi x ≥ 2 5 x + 2 khi x < 2 ​ . Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG