Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nếu và thì bất đẳng thức nào sau đây đúng?

Nếu  và  thì bất đẳng thức nào sau đây đúng?

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có:

Ta có:

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai số dương thỏa bất đẳng thức nào sau đây đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG