Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nếu và thì:

Nếu a to the power of 3 over 4 end exponent greater than a to the power of 4 over 5 end exponent và log subscript b 1 half less than log subscript b 2 over 3 thì:

  1. a greater than 1 space v à space b greater than 1

  2. 0 less than a less than 1 space space v à space b greater than 1 space

  3. a greater than 1 space space v à space 0 less than space b less than 1 space

  4. 0 less than a less than 1 space space v à space 0 less than space b less than 1 space

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giải bất phương trình lo g 2 ​ ( 3 x − 1 ) > 3

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG