Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nếu với , thì

Nếu  với ,  thì

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Khi đó (vì )

Ta có:

Khi đó

 (vì )

1

Câu hỏi tương tự

Cho Tính giá trị biểu thức

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG