Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nếu u = cot 1 5 ∘ + cos 2 3 6 ∘ i ​ , v = tan 19 5 ∘ − i ⋅ tan 2 3 6 ∘ thì u+vbằng:

Nếu thì u+v bằng:

  1. ;

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

u = cot 1 5 ∘ + cos 2 3 6 ∘ i ​ = cot 1 5 ∘ + i ( 1 + tan 2 36 ) ; v = tan 19 5 ∘ − i . tan 2 3 6 ∘ = − tan 1 5 ∘ − i . tan 2 3 6 ∘ Vì thế u + v = ( cot 1 5 ∘ − tan 1 5 ∘ ) + i . ( 1 + tan 2 3 6 ∘ − tan 2 3 6 ∘ ) = 2 cot 3 0 ∘ + i = 2 3 ​ − i .Vậy u + v = 2 3 ​ − i .

;
  
 Vì thế   
.Vậy   .

1

Câu hỏi tương tự

Khoảng cách từ điểm M(1 ; 0 ;-1) đến đường thẳng (d) : 2 x − ​ = − 1  + 2 ​ = 2 z − 1 ​ là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG