Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nếu x = lo g 2 ​ 3 32 ​ thì giá trị của xlà

Nếu thì giá trị của x là

  1. 5 ;

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có x = lo g 2 ​ 3 32 ​ ⇔ x = lo g 2 ​ 2 3 5 ​ ⇔ x = 3 5 ​

Ta có

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình l gx + l g 2 l g ( x 2 − 3 x + 2 ) ​ > 2

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG