Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nếu thì bất đẳng thức nào sau đây đúng?

Nếu  thì bất đẳng thức nào sau đây đúng?

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: (Cộng hai vế với ) (Nhân hai vế với ).

Ta có:

 (Cộng hai vế với ) 

 (Nhân hai vế với ).

1

Câu hỏi tương tự

Một tam giác có độ dài các cạnh là trong đó là số nguyên chia hết cho . Khi đó, bằng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG