Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nếu thì:

Nếu  a equals log subscript 2 3 semicolon space b equals log subscript 2 5 thì:

  1. log subscript 2 root index 6 of 360 equals 1 third plus a over 4 plus b over 6

  2. log subscript 2 root index 6 of 360 equals 1 half plus a over 6 plus b over 3

  3. log subscript 2 root index 6 of 360 equals 1 over 6 plus a over 2 plus b over 3

  4. log subscript 2 root index 6 of 360 equals 1 half plus a over 3 plus b over 6

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm N ( 2 ; 3 ; 4 ) . Một mặt cầu bất kỳ đi qua O và N cắt các trục tọa độ O x , O y , O z lần lượt tại A , B , C  = 0 . Biết rằng khi mặt cầu thay đổi nhưng...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG