Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nếu tất cả các đường chéo của đa giác đều 12 cạnh được vẽ thì số đường chéo là:

Nếu tất cả các đường chéo của đa giác đều 12 cạnh được vẽ thì số đường chéo là:
  1. 121

  2. 66

  3. 132

  4. 54

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D. 54 Số đoạn thẳng tạo bởi 12 đỉnh của đa giác đều 12 cạnh là C 12 2 ​ = 66 Số đường chéo của đa giác là 66-12=54

ĐÁP ÁN D. 54 

Số đoạn thẳng tạo bởi 12 đỉnh của đa giác đều 12  cạnh là 
Số đường chéo của đa giác là 66-12=54
 

1

Câu hỏi tương tự

Gieo 2 con súc sắc cân đối và đồng chất. Xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên hai mặt của 2 con súc sắc đó không vượt quá 5 là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG