Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nếu tỉ số các cạnh tương ứng của hai tứ diện đồng dạng bằng k thì tỉ số thể tích của hai khối tứ diện ấy bằng bao nhiêu?

Nếu tỉ số các cạnh tương ứng của hai tứ diện đồng dạng bằng k thì tỉ số thể tích của hai khối tứ diện ấy bằng bao nhiêu?

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải: Nêu tỉ số các cạnh tương ứng của hai tứ diện đồng dạng bằng k thì tỉ số thể tích của hai khối tứ diện ấy bằng k 3 .

Lời giải:

Nêu tỉ số các cạnh tương ứng của hai tứ diện đồng dạng bằng k thì tỉ số thể tích của hai khối tứ diện ấy bằng k3.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình hộp chữ nhất ABCD.A'B'C'D'có thể tích bằng 1. Gọi M, N, Plần lượt là trung điểm các cạnh BB', CD, B'C'.Tính thể tích khối tứ diện AMNP bằng

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG