Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nếu gọi thì khẳng định nào sau đây đúng là:

Nếu gọi I equals integral subscript 1 over e end subscript superscript e fraction numerator ln squared x d x over denominator x end fraction thì khẳng định nào sau đây đúng là:

 

  1. I = 0

  2. I = 1 third

  3. I = 2 over 3

  4. I = e

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

B i e ^ ˊ t ∫ 1 e ​ x ​ ln x ​ d x = a e ​ + b v ớ i a , b ∈ Z . T ı ˊ nh P = a + b .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG