Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nếu chọn gốc tọa độ tại Hà Nam, chiều dương từ Hà Nam đến Hà Nội, gốc thời gian là lúc bắt đầu khảo sát chuyển động thì phương trình chuyển động của 2 xe là (với x có đơn vị km, t có đơn vị giờ)

Nếu chọn gốc tọa độ tại Hà Nam, chiều dương từ Hà Nam đến Hà Nội, gốc thời gian là lúc bắt đầu khảo sát chuyển động thì phương trình chuyển động của 2 xe là (với x có đơn vị km, t có đơn vị giờ)

  1.  

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B

Chọn B

2

Câu hỏi tương tự

Chọn câu trả lời đúng. Theo dương lịch, một năm được tính là thời gian chuyển động của trái đấy quay 1 vòng quanh vật làm mốc là: A. Trục Trái Đất. B. Mặt Trăng C. Mặt Trời D. Cả (A), (...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG