Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nếu có một khối chóp có thể tích và diện tích mặt đáy lần lượt bằng a 3 và a 2 thì chiều cao của nó bằng

Nếu có một khối chóp có thể tích và diện tích mặt đáy lần lượt bằng a3 và a2 thì chiều cao của nó bằng

  1. 3a

  2. a over 3

  3. 2a

  4. a

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.3a Ta có:

ĐÁP ÁN A. 3a 

Ta có: V equals 1 third B h space rightwards double arrow h equals fraction numerator 3 V over denominator B end fraction equals fraction numerator 3 a cubed over denominator a squared end fraction equals 3 a

1

Câu hỏi tương tự

Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG