Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nếu a>b, c>d thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?

Nếu a>b, c>d thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?

  1. ac>bd

  2. a-c>b-d

  3. a+b>c+d

  4. a+c>b+d

R. Robo.Ctvx5

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A chỉ đúng khi b>0, d>0 B không luôn đúng, chẳng hạn 5>4, 0>-2 nhưng 5-0 <4-(-2) C không luôn đúng, chẳng hạn 5>-4, 3>2 nhưng 5 + (-4) < 3 + 2

A chỉ đúng khi b>0, d>0

B không luôn đúng, chẳng hạn 5>4, 0>-2 nhưng 5-0 <4-(-2)

C không luôn đúng, chẳng hạn 5>-4, 3>2 nhưng 5 + (-4) < 3 + 2

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai số a,b thoả mãn a + b  = 0 . Chứng minh rằng: a 2 + b 2 + ( a + b ab + 1 ​ ) 2 ≥ 2

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG