Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nếu 2x+3y=7 thì giá trị nhỏ nhất của biểu thức 2x 2 +3y 2 bằng số nào?

Nếu 2x+3y=7 thì giá trị nhỏ nhất của biểu thức 2x2 +3y2 bằng số nào? 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. 5 49 ​

ĐÁP ÁN C. 

 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tất cả các hàm số f : R ∗ + ​ → R ∗ + ​ ( R ∗ + ​ : tập hợp các số thực dương) thỏa mãn điều kiện: f ( y f ( x ) ​ ) = y f ( y ) f ( f ( x )) ∀ x , y ∈ R ∗ + ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG