Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Ném ngang một hòn đá khối lượng 2kg với vận tốc 5m/s từ tầng gác có độ co 12m so với mặt đất. Bỏ qua lực cản của không khí. a. Xác định cơ năng của vật tại thời điểm ném. b. Khi vật rơi tới độ cao cách mặt đất 2m, vận tốc của nó bằng bao nhiêu?

Ném ngang một hòn đá khối lượng 2kg với vận tốc 5m/s từ tầng gác có độ co 12m so với mặt đất. Bỏ qua lực cản của không khí.

a. Xác định cơ năng của vật tại thời điểm ném.
b. Khi vật rơi tới độ cao cách mặt đất 2m, vận tốc của nó bằng bao nhiêu?

 

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a. 260,2J b. 14,87m/s

a. 260,2J
b. 14,87m/s 

1

Câu hỏi tương tự

Một em bé đá một quả bóng trên một toa tàu đang chuyển động. Động năng của quả bóng phụ thuộc vào vận tốc của tàu như thế nào ? Khi đó, động năng này có còn là đại lượng vô hướng không ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG