Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Ném một vật khối lượng m từ độ cao h theo hướng thẳng đứng xuống dưới. Khi chạm đất, vật này trở lên tới độ cao . Bỏ qua mất mát khi vật chạm đất. Vận tốc ném ban đầu có giá trị nào dưới đây?

Ném một vật khối lượng m từ độ cao h theo hướng thẳng đứng xuống dưới. Khi chạm đất, vật này trở lên tới độ cao  . Bỏ qua mất mát khi vật chạm đất. Vận tốc ném ban đầu có giá trị nào dưới đây?

A. space square root of fraction numerator g h over denominator 2 end fraction end root space B. space square root of fraction numerator 3 g h over denominator 2 end fraction end root C. space square root of fraction numerator g h over denominator 3 end fraction end root D. space square root of g h space end root   

  1. square root of fraction numerator g h over denominator 2 end fraction end root space space space space  

  2. space square root of fraction numerator 3 g h over denominator 2 end fraction end root    

  3. square root of fraction numerator g h over denominator 3 end fraction end root space       

  4.   square root of g h space end root  

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D đúng. Gọi v 0 là vận tốc ban đầu của vật, v là vận tốc khi chạm đất. Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng : Hay (1) Do không mất mát năng lượng khi vật chạm đất nên vật nảy lên cùng vận tốc v và đạt tới độ cao . Ta có : (2) Thế (2) vào (1) sẽ được :

Đáp án D đúng.

Gọi v0 là vận tốc ban đầu của vật, v là vận tốc khi chạm đất.

Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng :

m g h plus fraction numerator m v subscript 0 squared over denominator 2 end fraction equals fraction numerator m v squared over denominator 2 end fraction

Hay 2 g h equals v squared minus v squared subscript 0    (1)

Do không mất mát năng lượng khi vật chạm đất nên vật  nảy lên cùng vận tốc v và đạt tới độ cao undefined . Ta có :

v squared equals 2 g h apostrophe equals 3 g h (2)

Thế (2) vào (1) sẽ được : v subscript 0 equals square root of g h end root 

1

Câu hỏi tương tự

Câu nào đúng ? Một vật nằm yên, cóthể có A. vận tốc. B. động lượng. C. động năng. D. thế năng.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG