Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nối tỉnh với tỉnh có con đường khác nhau. Một người đi từ đến sau đó từ trở về A. Nếu nối đi và về không trùng nhau thì số lộ trình đi và về là

Nối tỉnh với tỉnh có con đường khác nhau. Một người đi từ đến sau đó từ trở về A.
Nếu nối đi và về không trùng nhau thì số lộ trình đi và về là
  1. 16

  2. 12

  3. 10

  4. 8

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B.12 Công đoạn 1: Đi từ A đến B có 4 cách chọn. Công đoạn 2: Đi từ B về A có 3 cách chọn ( do đi và về không trùng nhau) Vậy: Số cách đi về bằng 4.3 = 12 cách.

ĐÁP ÁN B. 12 

Công đoạn 1: Đi từ A đến B có 4 cách chọn.

Công đoạn 2: Đi từ B về A có 3 cách chọn ( do đi và về không trùng nhau)

Vậy: Số cách đi về bằng 4.3=12 cách.

1

Câu hỏi tương tự

Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên có sáu chữ số khác nhau. Tính xác suất để chọn được một số có 3 chữ số chẵn và 3 chữ số lẻ

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG