Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nước từ mặt đập nhà máy thủy điện cao 80m chảy qua ống dẫn vào tuabin với lưu lượng 20 m 3 /s. Biết hiệu suất của tuabin k=0,6, tìm công suất phát điện của tuabin.

Nước từ mặt đập nhà máy thủy điện cao 80m chảy qua ống dẫn vào tuabin với lưu lượng 20 m3/s. Biết hiệu suất của tuabin k=0,6, tìm công suất phát điện của tuabin.

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

20m 3 nước có khối lượng bằng 20 t =2.10 4 kg. Thế năng trọng trường: Chuyển thành công trong 1s sẽ tương ứng với công suất: P = 1568.10 4 W Hiệu suất k=0,6, do đó công suất có ích là : P = 0,6.1568.10 4 = 9408.10 3 W = 9408kW

20m3 nước có khối lượng bằng 20 t =2.104 kg.

Thế năng trọng trường:

Chuyển thành công trong 1s sẽ tương ứng với công suất:

P = 1568.104W

Hiệu suất k=0,6, do đó công suất có ích là :

P = 0,6.1568.104 = 9408.103W = 9408kW

2

Câu hỏi tương tự

Nếu chọn gốc tọa độ tại Hà Nam, chiều dương từ Hà Nam đến Hà Nội, gốc thời gian là lúc bắt đầu khảo sát chuyển động thì phương trình chuyển động của 2 xe là (với x có đơn vị km, t có đơn vị giờ)

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG