Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nước từ mặt đập nhà máy thủy điện cao 80m chảy qua ống dẫn vào tuabin với lưu lượng 20 m 3 /s. Biết hiệu suất của tuabin k=0,6, tìm công suất phát điện của tuabin.

Nước từ mặt đập nhà máy thủy điện cao 80m chảy qua ống dẫn vào tuabin với lưu lượng 20 m3/s. Biết hiệu suất của tuabin k=0,6, tìm công suất phát điện của tuabin.

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

20m 3 nước có khối lượng bằng 20 t =2.10 4 kg. Thế năng trọng trường Chuyển thành công trong 1s sẽ tương ứng với công suất: P = 1568.10 4 W Hiệu suất k=0,6, do đó công suất có ích là : P = 0,6.1568.10 4 = 9408.10 3 W = 9408kW

20m3 nước có khối lượng bằng 20 t =2.104 kg.

Thế năng trọng trường

 

Chuyển thành công trong 1s sẽ tương ứng với công suất:

P = 1568.104W

Hiệu suất k=0,6, do đó công suất có ích là :

P = 0,6.1568.10= 9408.103W = 9408kW

2

Câu hỏi tương tự

Cho rằng bạn muốn đi lên đồi dốc đứng bằng xe đạp leo núi. Bản chỉ dẫn có 1 đường, đường thứ nhất gấp 2 chiều dài đường kia. Bỏ qua ma sát, nghĩa là xem như bạn chỉ cần “chống lại lực hấp dẫn”. So sán...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG