Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions. Winning the cup in 1998 was just a ___________ in the pan – they haven’t won the match since then.

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions. 
Winning the cup in 1998 was just a ___________ in the pan – they haven’t won the match since then.

  1. blaze

  2. flame

  3. light 

  4. flash 

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Kiến thức về thành ngữ: A flash in the pan: chuyện đầu voi đuôi chuột, chớp nhoáng, nhất thời. Tạm dịch: Chiến thắng giải bóng đá năm 1998 chỉ là thành công nhất thời- Họ đã không thắng thêm trận nào kể từ đó.

Kiến thức về thành ngữ:
A flash in the pan: chuyện đầu voi đuôi chuột, chớp nhoáng, nhất thời. 
Tạm dịch: Chiến thắng giải bóng đá năm 1998 chỉ là thành công nhất thời- Họ đã không thắng thêm trận nào kể từ đó. 
 

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions. In South Korea , the national government has been built English immersion school...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG