Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to theunderlined word(s) in each of the following questions. Vietnamese have a strong sense of hospitality and feel embarrassed if they cannot show their guestsfull respect by preparing for their interval.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
Vietnamese have a strong sense of hospitality and feel embarrassed if they cannot show their guests full respect by preparing for their interval.

  1. difference

  2. unfriendliness

  3. generosity

  4. politeness

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.unfriendliness hospitality (n): sự thân thiện, hiếu khách A. difference (n): sự khác biệt B. unfriendliness (n): sự không thân thiện C. generosity (n): sự hào phóng, rộng lượng D. politeness (n): sự lịch sự => hospitality >< unfriendliness Tạm dịch: Người Việt Nam giàu lòng hiếu khách và cảm thấy xấu hổ nếu họ không thể bày tỏ hết sự tôn trọngdành cho khách mời bằng việc chuẩn bị cho giờ nghỉ của họ.

B.unfriendliness

hospitality (n): sự thân thiện, hiếu khách
A. difference (n): sự khác biệt
B. unfriendliness (n): sự không thân thiện
C. generosity (n): sự hào phóng, rộng lượng
D. politeness (n): sự lịch sự
=> hospitality >< unfriendliness
Tạm dịch: Người Việt Nam giàu lòng hiếu khách và cảm thấy xấu hổ nếu họ không thể bày tỏ hết sự tôn trọng dành cho khách mời bằng việc chuẩn bị cho giờ nghỉ của họ.

1

Câu hỏi tương tự

Read the following passage and blacken the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following questions. Foot racing is a popular activity in the United States...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG