Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in eachof the following questions. Having found guilty of racketeering, the mobster was sentenced to a number of years in prison.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.
Having found guilty of racketeering, the mobster was sentenced to a number of years in prison.

  1. Having found

  2. of

  3. was sentenced

  4. a number

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.Having found Kiến thức: Mệnh đề rút gọn Giảichi tiết: Hai mệnh đề cùng chủ ngữ => có thể rút gọn mệnh đề Câu mang nghĩa bị động, hành động vế đầu xảy ra trước hành động vế sau=> rút gọn theo công thức: Having + been + P2 Sửa: “Having found” => “Having been found” Tạm dịch: Bị phát hiện ra tội lừa đảo, tên cướp đã bị tuyên án một vài năm tù.

A.Having found

Kiến thức: Mệnh đề rút gọn Giải chi tiết:
Hai mệnh đề cùng chủ ngữ => có thể rút gọn mệnh đề
Câu mang nghĩa bị động, hành động vế đầu xảy ra trước hành động vế sau => rút gọn theo công thức: Having + been + P2
Sửa: “Having found” => “Having been found”
Tạm dịch: Bị phát hiện ra tội lừa đảo, tên cướp đã bị tuyên án một vài năm tù.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction ineach of the following question. A food additive is any chemical that food manufactures intent...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG