Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correctionin each of the following questions. It's less expensive to buy a computer part by part ; you can save a few hundred dollars all together.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

It's less expensive to buy a computer part by part; you can save a few hundred dollars all together.

  1. less

  2. part by part

  3. a few hundred

  4. all

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.all Từ vựng Giải thích: Sửa: D. all together (tất cả cùng nhau) => altogether (tổng cộng) Tạm dịch: Sẽ rẻ hơn nếu bạn mua máy tính từng phần một, bạn có thể tiết kiệm tổng cộng vài trăm đô la.

D.all

Từ vựng
Giải thích:
Sửa: D. all together (tất cả cùng nhau) => altogether (tổng cộng)
Tạm dịch: Sẽ rẻ hơn nếu bạn mua máy tính từng phần một, bạn có thể tiết kiệm tổng cộng vài trăm đô la.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. Mr. Park Hang Seo, a Korean coach, is considered a big............ in Vietnam fo...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG