Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. Park Hang-seo, who is the head coach of ..........Vietnam national football team, is a new idolof many people.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Park Hang-seo, who is the head coach of ..........Vietnam national football team, is a new idol of many people.

  1. Ø

  2. a

  3. the

  4. an

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.the Mạo từ Giải thích: a/an: dùng khi nói về một danh từ không xác định, lần đầu tiên được nhắc tới với người nghe. the: dùng khi nói về một danh từ xác định, cả người nghe và người nói đều biết hoặc khi nói về một danh từ đặc biệt,duy nhất. “Vietnam national football team” là danh từ xác định => dùng mạo từ “the”. Tạm dịch: Park Hang-seo, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, là một thần tượng mới củanhiều người.

C.the

Mạo từ
Giải thích:
a/an: dùng khi nói về một danh từ không xác định, lần đầu tiên được nhắc tới với người nghe.
the: dùng khi nói về một danh từ xác định, cả người nghe và người nói đều biết hoặc khi nói về một danh từ đặc biệt, duy nhất.
“Vietnam national football team” là danh từ xác định => dùng mạo từ “the”.
Tạm dịch: Park Hang-seo, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, là một thần tượng mới của nhiều người.

1

Câu hỏi tương tự

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions. Urbanization degrades the environment, according to convent...

21

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG