Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. ......the film's director, Ben Affleck, was famously left off the 85th Oscar's BestDirector list of nominees surprised everyone.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

......the film's director, Ben Affleck, was famously left off the 85th Oscar's Best Director list of nominees surprised everyone.

  1. What

  2. Due to

  3. Although

  4. That

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.That Mệnh đề danh từ Giải thích: "That + mệnh đề" có thể làm chủ ngữ trong câu; chỉ cả một sự việc gây ra điều gì. That the film's director, Ben Affleck, was famously left off the 85th Oscar's Best Director list of nominees=> đóng vai trò chủ ngữ surprised => động từ chính trong câu Tạm dịch: Việc đạo diễn phim nổi tiếng Ben Aflleck bị loại ra khỏi danh sách ứng viên cho giải Oscarlần thứ 85 ở hạng mục đạo diễn xuất sắc nhất đã làm mọi người ngạc nhiên.

D.That

Mệnh đề danh từ
Giải thích:
"That + mệnh đề" có thể làm chủ ngữ trong câu; chỉ cả một sự việc gây ra điều gì.
That the film's director, Ben Affleck, was famously left off the 85th Oscar's Best Director list of nominees => đóng vai trò chủ ngữ
surprised => động từ chính trong câu
Tạm dịch: Việc đạo diễn phim nổi tiếng Ben Aflleck bị loại ra khỏi danh sách ứng viên cho giải Oscar lần thứ 85 ở hạng mục đạo diễn xuất sắc nhất đã làm mọi người ngạc nhiên.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. If I were in charge, I ..............things differently.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG