Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. Mark Zuckerberg's enormous success has taken a lot of hard work and _______.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Mark Zuckerberg's enormous success has taken a lot of hard work and _______.

  1. dedication

  2. loyalty

  3. reputation

  4. indifference

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.dedication A. dedication (n): sự tận tụy, cống hiến B. loyalty (n): sự trung thành C. reputation (n): danh tiếngD. indifference (n): sự thờ ơ Tạm dịch: Thành công to lớn của Mark Zuckerberg đã lấy đi rất nhiều sự nỗ lực vất vả và cống hiến của anh ấy.(Mark Zuckerberg đã phải nỗ lực và cống hiến rất nhiều để có được thành công to lớn này.)

A.dedication

A. dedication (n): sự tận tụy, cống hiến
B. loyalty (n): sự trung thành
C. reputation (n): danh tiếngD. indifference (n): sự thờ ơ
Tạm dịch: Thành công to lớn của Mark Zuckerberg đã lấy đi rất nhiều sự nỗ lực vất vả và cống hiến của anh ấy. (Mark Zuckerberg đã phải nỗ lực và cống hiến rất nhiều để có được thành công to lớn này.)

2

Câu hỏi tương tự

Read the following passage and mart the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correctanswer to each of the questions. What is meant by the term economic resources? In general, thes...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG