Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part the needscorrection in each of the following questions. Ms. Phuong hardly never misses an opportunity to play in the tennis tournaments.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part the needs correction in each of the following questions.

Ms. Phuong hardly never misses an opportunity to play in the tennis tournaments.

  1. hardly never

  2. an

  3. to play

  4. in

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.hardly never Trạng từ Giải thích: 2 trạng từ “hardly” (hầu nhưkhông) và “never” (không bao giờ) đều mang nghĩa phủ định nên không đứng cạnhnhau. Sửa: hardly never => hardly ever Tạm dịch: Cô Phương hầu nhưkhông bỏ lỡ cơ hội nào để chơi trong các giải đấu quần vợt.

A.hardly never

Trạng từ
Giải thích:
2 trạng từ “hardly” (hầu như không) và “never” (không bao giờ) đều mang nghĩa phủ định nên không đứng cạnh nhau.
Sửa: hardly never => hardly ever
Tạm dịch: Cô Phương hầu như không bỏ lỡ cơ hội nào để chơi trong các giải đấu quần vợt.

1

Câu hỏi tương tự

A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) ineach of the following questions. There has been a hot debate among the scientists relating ...

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG