Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Make the correct sentences using suggestions. She/ hope/ that/ Mary/ come/ party/ tonight.

Make the correct sentences using suggestions.
 She/ hope/ that/ Mary/ come/ party/ tonight.
 

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:She hopes that Mary will come to the party tonight.

Đáp án đúng:She hopes that Mary will come to the party tonight.

3

Câu hỏi tương tự

Using “should” or “shouldn’t” to make the correct sentences. (I/eat) any more cakes. I’ve already eaten too much.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG