Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Make the correct sentences using suggestions. If/ you / not/ study/ hard/,/ you/ not/ pass/ final/ exam.

Make the correct sentences using suggestions.

If/ you / not/ study/ hard/,/ you/ not/ pass/ final/ exam.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:If you don’t study hard, you won’t pass the final exam.

Đáp án đúng: If you don’t study hard, you won’t pass the final exam.

3

Câu hỏi tương tự

Make sentences She / standing / the right / her house / now.

8

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG