Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Môđun của số phức là:

Môđun của số phức z equals open parentheses square root of 3 plus square root of 2 i close parentheses to the power of 4 là:

  1. open vertical bar z close vertical bar equals 24

  2. open vertical bar z close vertical bar equals 25

  3. open vertical bar z close vertical bar equals 26

  4. open vertical bar z close vertical bar equals 27

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tập hợp điểm biểu diễn của số phức z biết i z − 1 z + 2 i ​ là số ảo

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG