Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một xe tải chở một cái hòm, chạy trên mặtđường nằm ngang. Trong mỗi trường hợp sauđây, hãy chỉ rõ sàn xe có tác dụng lực ma sát nghỉ lên hòm không? Nếu có, thì lựcđó phụ thuộc vào những gì và có chiều thế nào? - Xeđứng yên. - Xe chuyểnđộng nhanh dầnđều. - Xe chuyểnđộng chậm dầnđều. - Xe chuyểnđộng thẳngđều.

Một xe tải chở một cái hòm, chạy trên mặt đường nằm ngang. Trong mỗi trường hợp sau đây, hãy chỉ rõ sàn xe có tác dụng lực ma sát nghỉ lên hòm không? Nếu có, thì lực đó phụ thuộc vào những gì và có chiều thế nào?

- Xe đứng yên.

- Xe chuyển động nhanh dần đều.

- Xe chuyển động chậm dần đều.

- Xe chuyển động thẳng đều.

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

- Xeđứng yên : không có lực ma sát nghỉ. - Xe chuyểnđộng nhanh dầnđều : do sàn xe tác dụng đã gây ra cho hòm gia tốc (bằng gia tốc của xe). ( hướng cùng chiều chuyểnđộng của xe). Nếu thì vật trượt về phía sau so với sàn xe. - Xe chuyểnđộng chậm dầnđều : . hướng ngược chiều chuyểnđộng của xe. Nếu ( chẳng hạn khi xe hãm gấp) thì vật trượt về phía trước so với sàn xe. - Xe chuyểnđộng thẳngđều : Không có .

- Xe đứng yên : không có lực ma sát nghỉ.

- Xe chuyển động nhanh dần đều : F subscript m s n end subscript do sàn xe tác dụng đã gây ra cho hòm gia tốc a (bằng gia tốc của xe).

F subscript m s n end subscript equals m a

(undefined hướng cùng chiều chuyển động của xe).

Nếu a greater than mu subscript n g end subscript thì vật trượt về phía sau so với sàn xe.

- Xe chuyển động chậm dần đều : F subscript m s n end subscript equals m a.

undefined  hướng ngược chiều chuyển động của xe. Nếu open vertical bar a close vertical bar greater than mu subscript n g end subscript ( chẳng hạn khi xe hãm gấp) thì vật trượt về phía trước so với sàn xe. 

- Xe chuyển động thẳng đều : Không có undefined.

1

Câu hỏi tương tự

Từ mặt đất ta ném một vật lên cao theo phương thẳng đứng với vận tốc V o = 40m/s. a) Tính độ cao cực đại H mà vật đạt tới và thời gian để vật lên tới độ cao đó. b) Tính thời gian kể từ lúc vật b...

6

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG