Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một xe lửa chuyển động chậm dần đều và dừng lại hẳn sau 20s kể từ lúc bắt đầu hãm phanh. Trong thời gian đó xe chạy được 120m. Cho biết công thức tính vận tốc của chuyển động biến đổi đều là v = v 0 + at; trong đó a (m/s 2 )là gia tốc, v (m/s) là vận tốc tại thời điểm t (s). Hãy tính vận tốc v 0 của xe lửa lúc bắt đầu hãm phanh.

Một xe lửa chuyển động chậm dần đều và dừng lại hẳn sau 20s kể từ lúc bắt đầu hãm phanh. Trong thời gian đó xe chạy được 120m. Cho biết công thức tính vận tốc của chuyển động biến đổi đều là v = v0 + at; trong đó a (m/s2) là gia tốc, v (m/s) là vận tốc tại thời điểm t (s). Hãy tính vận tốc vcủa xe lửa lúc bắt đầu hãm phanh.

  1. 30 m/s

  2. 6 m/s

  3. 12 m/s

  4. 45 m/s

R. Robo.Ctvx42

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tại thời điểm t = 20(s) thì v(20) = 0 nên v 0 + 20a = 0 ⇒ a = − 20 v o ​ ​ . Do đó, v(t) = v 0 ​ − 20 v 0 ​ ​ t . Mặt khác, v(t) = s'(t) Suy ra, Từ đó ta có phương trình 20v 0 - 10v 0 = 120 ⇒ v 0 = 12 (m/s).

Tại thời điểm t = 20(s) thì v(20) = 0 nên v0 + 20a = 0a = 

Do đó, v(t) = 

Mặt khác, v(t) = s'(t)rightwards double arrow integral subscript 0 superscript 20 v left parenthesis t right parenthesis d t equals integral subscript 0 superscript 20 s apostrophe left parenthesis t right parenthesis d t equals s left parenthesis t right parenthesis large vertical line subscript 0 superscript 20 equals s left parenthesis 20 right parenthesis minus s left parenthesis 0 right parenthesis equals 120.

Suy ra, integral subscript 0 superscript 20 open parentheses v subscript 0 minus v subscript 0 over 20 t close parentheses d t equals 120 rightwards double arrow open parentheses v subscript 0 t minus v subscript 0 over 40 t squared close parentheses large vertical line subscript 0 superscript 20 equals 120.

Từ đó ta có phương trình 20v0 - 10v0 = 120v0 = 12 (m/s).

1

Câu hỏi tương tự

Cho 3 vector a , b , c đều khác 0 .Trong hệ trục chuẩn Oxyz:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG