Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một viên đạn pháo nổ ở độ cao 100m thành 2 mảnh: mảnh A có vận tốc v 1 = 60 m/s hướng thẳng đứng lên trên và mảnh B có vận tốc v 2 = 40m/s hướng thẳng đứng xuống dưới. Khoảng cách giữa 2 mảnh đó sau 0,5s kể từ lúc đạn nổ là: A. 65 m. B. 50 m. C. 21 m. D. 18 m.

Một viên đạn pháo nổ ở độ cao 100m thành 2 mảnh: mảnh A có vận tốc v1 = 60 m/s hướng thẳng đứng lên trên và mảnh B có vận tốc v2 = 40m/s hướng thẳng đứng xuống dưới. Khoảng cách giữa 2 mảnh đó sau 0,5s kể từ lúc đạn nổ là:

A. 65 m.

B. 50 m.

C. 21 m.

D. 18 m.

  1. 65 m.

  2. 50 m.

  3. 21 m.

  4. 18 m.

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án: B. HD Giải: Chọn gốc tọa độ tại vị trí đạn nổ, chiều dương hướng thẳng lên trên và gốc thời gian là lúc đạn nổ. Phương trình chuyển động của 2 mảnh A và B là: Khoảng cách H giữa 2 mảnh sau 0,5s là: H = |y A - y B | = 100.0,5 = 50 m.

Đáp án: B.

HD Giải: Chọn gốc tọa độ tại vị trí đạn nổ, chiều dương hướng thẳng lên trên và gốc thời gian là lúc đạn nổ. Phương trình chuyển động của 2 mảnh A và B là:

100 câu trắc nghiệm Động học chất điểm có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3) | Bài tập Vật Lí 10 có đáp án và lời giải chi tiết

Khoảng cách H giữa 2 mảnh sau 0,5s là: H = |yA - yB| = 100.0,5 = 50 m.

2

Câu hỏi tương tự

Một xe máy điện đi nửa đoạn đường đầu tiên với tốc độ trung bình v 1 ​ = 24(km/h) và nửa đoạn đường sau với tốc độ trung bình v 2 ​ = 40(km/h). Tính tốc độ trung bình trên cả đoạn đường

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG