Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một viên đạn được bắntheo phươngthẳng đứng với vận tốc ban đầu 25 m/s. Gia tốc trọng trường là 9,8 m/s 2 . Quãng đường viên đạn đi được tính từ lúcbắn lên cho đến khi chạm đất là:

Một viên đạn được bắn theo phương thẳng đứng với vận tốc ban đầu 25 m/s. Gia tốc trọng trường là 9,8 m/s2 . Quãng đường viên đạn đi được tính từ lúc bắn lên cho đến khi chạm đất là:

  1. 63,78 m

  2. 39,2 m

  3. 49 m

  4. 73,78 m

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho 3 số tự nhiên a, b, c. Chứng minh rằng: a a . b b . c c ≥ ( 3 a + b + c ​ ) a + b + c ≥ 2 a + b + c ( b + c ) a ( c + a ) b ( a + b ) c ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG