Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một viên đạn được bắn theo phương thẳng đứng với vận tốc ban đầu 29,4 m/s. Gia tốc trọng trưởng là 9,8 m/s 2 . Tính quãng đường S viên đạn đi được từ lúc bắn lên cho đến khi chạm đất

Một viên đạn được bắn theo phương thẳng đứng với vận tốc ban đầu 29,4 m/s. Gia tốc trọng trưởng là 9,8 m/s2. Tính quãng đường S viên đạn đi được từ lúc bắn lên cho đến khi chạm đất 

  1. S=88,2m.

  2. S=88,5m.

  3. S=88m.

  4. S=89m.

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có công thức liên hệ giữa vận tốc, gia tốc và quảng đường đi được là v 2 − v 0 2 ​ − 2 a s nên quãng đường đi được từ lúc bắn lên đến khi dừng lại là: v 2 − v 0 2 ​ = s s = 2 a v 2 − v 0 2 ​ ​ = − 2.9 , 8 0 − 29 , 4 2 ​ = 44 , 1 Quãng đường đi được từ lúc bắn đến khi chạm đất là S = 44 , 1.2 = 88 , 2 m .

Ta có công thức liên hệ giữa vận tốc, gia tốc và quảng đường đi được là  nên quãng đường đi được từ lúc bắn lên đến khi dừng lại là: 

Quãng đường đi được từ lúc bắn đến khi chạm đất là 

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên tập xác định của nó?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG