Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một viên đạn được bắn lên theo phương thẳng đứng với vận tốc ban đầu 98 (m /s).Gia tốc trọng trường là 9,8 (m/s 2 ). Tính quãng đường viên đạn đi được từ lúc bắn lên cho đến khi chạm đất.

Một viên đạn được bắn lên theo phương thẳng đứng với vận tốc ban đầu 98 (m /s). Gia tốc trọng trường là  9,8 ( m/s2 ). Tính quãng đường viên đạn đi được từ lúc bắn lên cho đến khi chạm đất.

  1. 490 (m)

  2. 978 (m)

  3. 985 (m)

  4. 980 (m)

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Số lượng của loại vi khuẩn A trong một phòng thí nghiệm được tính theo công thức s(t) = s(0).2', trong đó s(0) là số lượng vi khuẩn A lúc ban đầu, s(t)là số lượng vi khuẩn A có sau t phút. Biết sau 3 ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG