Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một viên đá được ném lên từ gốc tọa độ O trong mặt phẳng Oxy (Ox nằm ngang) chuyển động theo đường (quỹ đạo) có phương trình . Tìm giá trị của tham số thực, dương m để viên đá rơi cách điểm O xa nhất.

Một viên đá được ném lên từ gốc tọa độ O trong mặt phẳng Oxy (Ox nằm ngang) chuyển động theo đường (quỹ đạo) có phương trình begin mathsize 16px style y equals negative left parenthesis 1 plus m squared right parenthesis x squared plus m x end style. Tìm giá trị của tham số thực, dương m để viên đá rơi cách điểm O xa nhất.

 

  1. 2

  2. 3

  3. 4

  4. 1

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Chọn D

Lời giải

Chọn D

 

1

Câu hỏi tương tự

Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số để phương trình có ba nghiệm thực phân biệt là khoảng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG