Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một viên bi A có khối lượng 300 g đang chuyển động với vận tốc 3 m/s thì va chạm vào viên bi B có khối lượng 600 g đang đứng yên trên mặt bàn nhẵn, nằm ngang. Biết sau thời gian va chạm 0,2 s, bi B chuyển động với vận tốc 0,5 m/s cùng chiều chuyển động ban đầu của bi A. Bỏ qua mọi ma sát, tốc độ chuyển động của bi A ngay sau va chạm là A. 1 m/s. B. 3 m/s. C. 4 m/s. D. 2 m/s.

Một viên bi A có khối lượng 300 g đang chuyển động với vận tốc 3 m/s thì va chạm vào viên bi B có khối lượng 600 g đang đứng yên trên mặt bàn nhẵn, nằm ngang. Biết sau thời gian va chạm 0,2 s, bi B chuyển động với vận tốc 0,5 m/s cùng chiều chuyển động ban đầu của bi A. Bỏ qua mọi ma sát, tốc độ chuyển động của bi A ngay sau va chạm là

    A. 1 m/s.

    B. 3 m/s.

    C. 4 m/s.

    D. 2 m/s.

  1. 1 m/s.

  2.  3 m/s.

  3. 4 m/s.

  4. 2 m/s.

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D. Gia tốc chuyển động của bi B trong khoảng thời gian 0,2 s là: Chọn chiều (+) cùng chiều chuyển động ban đầu của bi A. Chiếu (*) lên chiều (+): 0,3(v A – 3) = - 0,6(0,5 – 0) ⟹ v A = 2 m/s.

Chọn D.

Gia tốc chuyển động của bi B trong khoảng thời gian 0,2 s là:

24 câu trắc nghiệm Ba định luật Niu - Tơn cực hay có đáp án (phần 2)

Chọn chiều (+) cùng chiều chuyển động ban đầu của bi A.

Chiếu (*) lên chiều (+): 0,3(vA – 3) = - 0,6(0,5 – 0) ⟹ vA = 2 m/s.

3

Câu hỏi tương tự

Nếu chọn gốc tọa độ tại Hà Nam, chiều dương từ Hà Nam đến Hà Nội, gốc thời gian là lúc bắt đầu khảo sát chuyển động thì phương trình chuyển động của 2 xe là (với x có đơn vị km, t có đơn vị giờ)

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG