Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một viên đạn khối lượng 1 kg bay với tốc độ 100 m/s đến cắm vào một toa xe chở cát có khối lượng 1 tấn đang chuyển động với tốc độ 1m/s. Nhiệt lượng tỏa ra trong trường hợp xe đi ngược chiều với đạn bằng A. 5906,2 J. B. 5093,8 J. C. 6038,5 J. D. 5385,2 J.

Một viên đạn khối lượng 1 kg bay với tốc độ 100 m/s đến cắm vào một toa xe chở cát có khối lượng 1 tấn đang chuyển động với tốc độ 1m/s. Nhiệt lượng tỏa ra trong trường hợp xe đi ngược chiều với đạn bằng

   A. 5906,2 J.

   B. 5093,8 J.

   C. 6038,5 J.

   D. 5385,2 J.

  1. 5906,2 J.

  2. 5093,8 J.

  3. 6038,5 J.

  4. 5385,2 J.

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B. Áp dụng định luật bảo toàn động lượng cho hệ (xe + đanh) ngay khi va chạm:

Chọn B.

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng cho hệ (xe + đanh) ngay khi va chạm:

25 câu trắc nghiệm Ôn tập Chương 4 cực hay có đáp án (phần 2)

1

Câu hỏi tương tự

Hai quả cầu giống hệt nhau cùng treo bằng hai dây không dãn và cùng chiêu dài. Lúc cân bằng hai dây treo thẳng đứng và hai quả cầu tiếp xúc nhau. Kéo quả cầu (1) lệch với phương thẳng đứng góc (hình v...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG