Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một vật nhỏ khối lượng 150 g chuyển động tròn đều trên quỹ đạo bán kính 1,5 m với tốc độ dài 2 m/s. Độ lớn lực hướng tâm gây ra chuyển động tròn của vật là A. 0,13 N. B. 0,2 N. C. 1,0 N. D. 0,4 N.

Một vật nhỏ khối lượng 150 g chuyển động tròn đều trên quỹ đạo bán kính 1,5 m với tốc độ dài 2 m/s. Độ lớn lực hướng tâm gây ra chuyển động tròn của vật là

    A. 0,13 N.

    B. 0,2 N.

    C. 1,0 N.

    D. 0,4 N.

  1. 0,13 N.

  2. 0,2 N.

  3.  1,0 N.

  4.  0,4 N.

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

họn D. Độ lớn lực hướng tâm gây ra chuyển động tròn của vật là:

họn D.

Độ lớn lực hướng tâm gây ra chuyển động tròn của vật là:

22 câu trắc nghiệm Lực hướng tâm cực hay có đáp án (phần 1) 

1

Câu hỏi tương tự

Một viên bi được ném theo phương ngang với vận tốc 2 m/s từ độ cao 5 m so với mặt đất. Lấy g = 10 m/s 2 . Tầm ném xa của viên bi là A. 2,82 m. B. 1 m. C. 1,41 m. D. 2 m.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG