Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một vật khối lượng 200g gắn vào đầu một lò xo đàn hồi, trượt trên một mặt phẳng ngang không ma sát ; lò xo có độ cứng 500 N/m và đầu kia được giữ cố định. Khi vật qua vị trí cân bằng (lò xo không biến dạng) thì có động năng 5,0 J. a) Xác định công suất của lực đàn hồi tại vị trí đó. b)Xác định công suất của lực đàn hồi tại vị trí lò xo bị nén 10 cm và vật đang chuyển động ra xa vị trí cân bằng.

Một vật khối lượng 200g gắn vào đầu một lò xo đàn hồi, trượt trên một mặt phẳng ngang không ma sát ; lò xo có độ cứng 500 N/m và đầu kia được giữ cố định. Khi vật qua vị trí cân bằng (lò xo không biến dạng) thì có động năng 5,0 J.

a) Xác định công suất của lực đàn hồi tại vị trí đó.

b) Xác định công suất của lực đàn hồi tại vị trí lò xo bị nén 10 cm và vật đang chuyển động ra xa vị trí cân bằng.

T. Phương

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Một học sinh ném một vật có khối lượng m (kg) được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc ban đầu 8 m/s từ độ cao 8m so với mặt đất. Lấy . Xác định vận tốc của vật khi vật ở độ cao 6m so với mặt đất? A...

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG