Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một vật khối lương 200g có động năng là 10 J. Lấy . Khi đó vận tốc của vật là: A. 10 m/s B. 100 m/s C. 15 m/s D. 20 m/s

Một vật khối lương 200g có động năng là 10 J. Lấy straight g space equals space 10 straight m divided by straight s squared. Khi đó vận tốc của vật là:

A. 10 m/s    

B. 100 m/s    

C. 15 m/s    

D. 20 m/s

  1. 10 m/s    

  2. 100 m/s    

  3. 15 m/s    

  4. 20 m/s

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án: A

Đáp án: A

Ta space có space straight W subscript straight đ space equals space 0 comma 5 mv squared space rightwards arrow space straight v space equals space square root of fraction numerator 2 straight W subscript straight đ over denominator straight m end fraction end root equals square root of fraction numerator 2.10 over denominator 0 comma 2 end fraction end root space equals space 10 space straight m divided by straight s. 

1

Câu hỏi tương tự

Để đo vận tốc của viên đạn, ta dùng con lắc thử đạn. Đó là một bao cát có khối lượng M treo ở đầu một sợi đây dài (Hình vẽ). Viên đạn khối lượng m có vận tốc V o chui vào bao cát và sẽ nằm yên. Sau đó...

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG