Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một vật chuyển động với vận tốc thay đổi theo thời gian được tính bởi công thứcv(t)=5t+1, thời gian tính theo đơn vị giây, quãng đường vật đi được tính theo đơn vị mét. Quãng đường vật đó đi được trong 10 giây đầu tiên là:

Một vật chuyển động với vận tốc thay đổi theo thời gian được tính bởi công thức v(t)=5t+1 , thời gian tính theo đơn vị giây, quãng đường vật đi được tính theo đơn vị mét. Quãng đường vật đó đi được trong 10 giây đầu tiên là:

  1. 15m

  2. 620m

  3. 51m

  4. 260m

R. Roboteacher12

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

S= ∫ 0 10 ​ ( 5 t + 1 ) d t = 260 m

S=

1

Câu hỏi tương tự

Trong các khẳng định sau, khẳng̣ định nào sai?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG