Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một vật chuyển động với vận tốc .Tính quãng đường S vật đó đi được trong 20 giây (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Một vật chuyển động với vận tốc  v left parenthesis t right parenthesis equals 1 comma 2 space plus fraction numerator t squared plus 4 over denominator t plus 3 end fraction left parenthesis m divided by s right parenthesis. Tính quãng đường S vật đó đi được trong 20 giây (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

  1. 190 (m)

  2. 191 (m)

  3. 190,5 (m)

  4. 190,4 (m)

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đạo hàm của quãng đường theo biến t là vận tốc. Vậy khi có vận tốc, muốn tìm quãng đường chỉ cần lấy nguyên hàm của vận tốc, do đó:

Đạo hàm của quãng đường theo biến t là vận tốc. Vậy khi có vận tốc, muốn tìm quãng đường chỉ cần lấy nguyên hàm của vận tốc, do đó:

S equals integral subscript 0 superscript 20 left parenthesis 1 comma 2 space plus fraction numerator t squared plus 4 over denominator t plus 3 end fraction right parenthesis d t space almost equal to 190 left parenthesis m right parenthesis

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai đường thẳng Ax, By chéo nhau, vuông góc và nhận đoạn AB làm đoạn vuông góc chung. Hai điểm M, N lần lượt di động trên Ax, By sao cho AM+BN=MN. Gọi O là trung điểm của đoạn AB . Chứng minh tam ...

9

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG