Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một vật chuyển động với phương trình vận tốc là: .Tính quãng đường vật đó di chuyển được trong khoảng thời gian 5 giây (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Một vật chuyển động với phương trình vận tốc là: v left parenthesis t right parenthesis equals fraction numerator 1 over denominator 2 straight pi end fraction plus fraction numerator sin left parenthesis πt right parenthesis over denominator straight pi end fraction left parenthesis m divided by s right parenthesis. Tính quãng đường vật đó di chuyển được trong khoảng thời gian 5 giây (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

  1. S almost equal to 0 comma 9 m

  2. S almost equal to 0 comma 998 m

  3. S almost equal to 0 comma 99 m

  4. S almost equal to 1 m

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Một người gửi tiết kiệm 100.000.000 đồng (tiền Việt Nam) vào một ngân hàng theo mữc kỳ hạn 6 tháng với lãi suất 0 / 65% một tháng.Hỏi sau 10 năm , người đó nhận được bao nhiêu tiền cả vốn lẫn lãi ngân...

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG