Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một vật chuyển động theo quy luật S = − t 3 + 9 t 2 + t + 10 , với t(giây)là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và S (mét) là quảng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 12 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động tại thời điểm t bằng bao nhiêu giây thì vật đạt vận tốc lớn nhất ?

Một vật chuyển động theo quy luật , với t(giây)  là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và S (mét) là quảng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 12 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động tại thời điểm t bằng bao nhiêu giây thì vật đạt vận tốc lớn nhất ?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

v ( t ) = S ′ ( t ) = − 3 t 2 + 18 t + 1 trên đoạn [ 0 ; 12 ] Bảng biến thiên: Vận tốc của chuyển động đạt giá trị lớn nhất theo dữ kiện của bài là: t = 3 s

 trên đoạn 

Bảng biến thiên: 

Vận tốc của chuyển động đạt giá trị lớn nhất theo dữ kiện của bài là: 

1

Câu hỏi tương tự

Tập các giá trị để bất phương trình đúng với mọi x ∈ ℝ " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/iylDZxUsLqux62kDq6kUYgEN_kNt6UeYom7whMeLFx1elWAt0MFVyIJOFRGYejfs0bo8r4bWG7vJZU...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG