Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều với phương trình chuyển động là: x = 30 − 10 t + 0 , 25 t ² . Hỏi lúc t = 30s vật có vận tốc bằng bao nhiêu? Biết rằng trong quá trình chuyển động vật không đổi chiều chuyển động.

 Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều với phương trình chuyển động là: . Hỏi lúc t = 30s vật có vận tốc bằng bao nhiêu? Biết rằng trong quá trình chuyển động vật không đổi chiều chuyển động. 

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trên đưòng thẳng AB, cùng một lúc xe ô tô một khởi hành từ A đến B với v = 72 km/h. Xe ô tô thứ 2 từ B đi về A với v = 45km/h. Biết AB cách nhau 80km. Lập phương trình chuyển động của mỗi xe trên một ...

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG